Ceník služeb

Uvedený ceník je pouze orientační a konečná cena se stanoví dle specifických podmínek a požadavků.

  Paušální sazba  
     - vedení daňové evidence od 1.000,- Kč / měsíc
     - vedení daňové evidence (plátce DPH) od 1.800,- Kč / měsíc
     - vedení účetnictví od 2.500,- Kč / měsíc
     - vedení účetnictví (plátce DPH) od 3.500,- Kč / měsíc
     - vedení účetnictví pro neziskové organizace od 2.000,- Kč / měsíc
 U plátců DPH je v paušální sazbě zahrnuto zpracování daňového přiznání k DPH.
   
  Mzdy, personalistka  
     - zpracování mzdové agendy (měsíčně) 250,- Kč / za 1 zaměstnance
     - nástup / výstup zaměstnance 100,- Kč / za 1 zaměstnance
     - dohody mimo pracovní poměr 100,- Kč / za 1 dohodu
     - distribuce / zaúčtování stravenek ceba dohodou
V ceně je zahrnuto ročíní zúčtování a vyútování DPFO ze závislé činnosti a srážkové daně.
   
  Kontroly, dotace, statistika  
     - zastupování na úřadech 250,- Kč / hodinu
     - vyjednání dotace od Úřadu práce 500,- Kč / za 1 zaměstnance
     - zpracování statistických výkazů dohodou dle rozsahu
   
Samostatná Daňová přiznání  
     - k dani z příjmů fyzických osob od 500,- Kč / přiznání
     - k dani z příjmů právnických osob od 1.000,- Kč / přiznání
     - k dani silniční (do 5 vozidel) 500,- Kč / přiznání
   
  Zakázky, sklady, cestovní náhrady  
     - evidence zakázek dohodou dle rozsahu
     - skladová evidence dohodou dle rozsahu
     - evidence / zaúčtování cestovních náhrad dohodou dle rozsahu

 

Kontaktujte nás: