Daňová evidence

Vedení daňové evidence

  • kontrola a zpracování dokladů,

  • inventarizace majetku a závazků,

  • zpracování přiznání k dani z příjmů (vč. přehledů na sociální a zdravotní pojištění),

  • evidence majetku (vč. odpisů),

  • pravidelné měsíční závěrky (průběžný přehled klienta o hospodaření),

  • zpracování cestovních náhrad (knihy jízd, stravné, paušální náhrady),

  • skladové hospodářství,

  • rekonstrukce daňové evidence.


Ukázky tiskových sestav

Deník

Měsíční obraty

Stav pokladny