DAŇOVÁ EVIDENCE                           

Vedení daňové evidence

  • kontrola a zpracování dokladů,
  • inventarizace majetku a závazků,
  • zpracování přiznání k dani z příjmů (vč. přehledů na sociální a zdravotní pojištění),
  • evidence majetku (vč. odpisů),
  • pravidelné měsíční závěrky (průběžný přehled klienta o hospodaření),
  • zpracování cestovních náhrad (knihy jízd, stravné, paušální náhrady),
  • skladové hospodářství,
  • rekonstrukce daňové evidence.

Ukázky tiskových sestav