Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

  • kompletní měsíční zpracování mezd,

  • nástupy a výstupy zaměstnanců,

  • přehlasování a odhlašování zaměstnanců na úřadech,

  • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (srážkové daně),

  • vedení mzdových a evidenčních důchodových listů,

  • zpracování nemocenských dávek a pracovních úrazů,

  • sjednání a evidence úrazového pojištění zaměstnavatele,

  • sjednání dotací od Úřadu práce.


Ukázky tiskových sestav

Evidence docházky

Potvrzení o příjmech

Výplatní lístek