Zřízení a provoz datové schránky

Vzhledem k narůstajícímu trendu (někdy i zákonné povinnosti) elektronické komunikace s různými úřady a institucemi, se zvětšuje počet podnikatelů, kteří uvažují o zřízení Datové schránky. Pokud si v této oblasti nejste jistí, nabízíme Vám spolupráci při zřízení, nastavení a následném po užívání Datové schránky. Seznámíme Vás s principy jejího fungování, zejm. přeposílání upozornění na e-mail, založení uživatelských účtů apod.

Kontaktujte nás: