Naši zákazníci  

  • fyzické osoby
  • fyzické osoby podnikatelé (OSVČ)
  • právnické osoby
  • právnické osoby (neziskové organizace)
 

Způsob zpracování dokladů  

  • externí (zpracování dat probíhá v prostorách naší firmy)
  • interní (zpracování dat probíhá v prostorách našich klientů)
  • průběžné (při větším objemu dat)
  • intervalové (týdenní, měsíční, čtvrtletní - maximální doporučený interval)
 

Programové vybavení  

  • při zpracování dat využíváme eknomický systém POHODA
     
 

 

Doplňkové služby  

  • dle potřeb vyhotovíme přehledy, grafy, statistiky a pod. dle požadavků klienta